Richard de Lange


Het belangrijkste dat ik over mezelf heb te melden is dat ik me een “echte advocaat” voel. Dat wil zeggen dat ik op strikt partijdige manier de belangen van mijn cliënten behartig, uiteraard wel binnen de grenzen van wet en fatsoen.

Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam en in die regio heb ik ook mijn eerste stappen in de advocatuur gezet. Daaraan dank ik mijn praktische instelling en mijn afkeer van onnodige advocatuurlijke chiquedoenerij. Die instelling past wonderwel bij mijn huidige woon- en werkomgeving, omdat ik heb geleerd dat ook in Achterhoek en Liemers de mensen niet van opsmuk houden en van aanpakken weten. Er zijn natuurlijk ook wel verschillen, maar ik merk dat mijn cliënten het bijvoorbeeld juist op prijs stellen dat ik wat eerder gewoon zeg waar het op staat.

Mijn professionele belangstelling is divers en ik heb er dan ook voor gekozen om meerdere zwaartepunten in mijn praktijkvoering te hebben. Moeilijke en ingewikkelde zaken hebben mijn voorkeur boven eenvoudige.

Zo houd ik mij bezig met grensoverschrijdende zaken, voornamelijk in het Duits-Nederlandse rechtsverkeer, de bundeling van consumentenbelangen, ondernemersrecht voor voornamelijk familiebedrijven uit het midden- en kleinbedrijf en diverse internet-gerelateerde zaken.

In al die zaken probeer ik juridisch complexe zaken terug te brengen tot begrijpelijke taal en er voor te zorgen dat, zonder onnodige kosten te maken, niet alleen juridisch-inhoudelijk goede kwaliteit wordt geleverd, maar ook tactisch voor mijn cliënt de beste weg wordt gevolgd.