Achterhoek Advocatuur, is een regionaal werkend advocatenkantoor gevestigd te Terborg (gem. Oude IJsselstreek). Wij denken een frisse en moderne kijk op ons vak te hebben. Geen onnodige opsmuk en advocatuurlijke chiquedoenerij, maar professionele juridische dienstverlening met vooral een praktische inslag. Geen onnodige en dure procedures, maar overleg, onderhandelen en regelen alvorens voor het conflict te kiezen.

Achterhoek Advocatuur is een praktisch ingesteld en professioneel advocatenkantoor, dat zich richt op ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, particulieren en Duitse cliënten. Wij zoeken naar creatieve en de meest eenvoudige oplossingen voor de juridische vraagstukken die u ons voorlegt. Ons werkgebied bestrijkt niet alleen de gemeente Oude IJsselstreek, maar de gehele Achterhoek en Liemers. Onze klanten zijn echter ook wel uit een ruimere regio, waaronder het Duitse grensgebied, afkomstig.

Wij staan u graag (en ter zake kundig) bij in procedures, maar proberen u niettemin de lange weg langs rechtbanken en gerechtshoven als het even kan te besparen.

Beter voorkómen dan vóórkomen.

Anders gezegd: niet het procederen is het doel, maar het bewerkstelligen van oplossingen. Als dat doel bereikt kan worden zonder dat de toga uit de kast moet, is dat veelal te prefereren boven een gang naar de rechtbank.

Maar als een gerechtelijke procedure onvermijdelijk is, staan we u uiteraard met raad en daad terzijde, met daarbij slechts één belang: uw belang.

Gedurende zo’n procedure houden wij u voortdurend op de hoogte van de gang van zaken, in heldere en voor u begrijpelijke taal en trachten we telkens de verhouding tussen kosten en baten in het oog te houden.

Voor alles: oplossingsgericht.

Deze oplossingen moeten vervolgens snel en op een heldere en beknopte wijze, worden gepresenteerd en in de praktijk worden gebracht.

Een soepele samenwerking met de advocaat is daarvoor een vereiste. De advocaat moet toegankelijk zijn en weten wat de business van de cliënt inhoudt. Wij zetten zoveel mogelijk moderne communicatiemiddelen in om dat zo veel mogelijk te garanderen.

Wij willen u kennen.

Zonder kennis van hetgeen u bezig houdt en hoe uw onderneming er uit ziet kan er niet efficiënt worden gewerkt. Wij investeren dan ook graag in een uitgebreid kennismakingsgesprek en/of een bedrijfsbezoek.

De zwaartepunten van Achterhoek Advocatuur liggen op het vlak van het ondernemingsrecht in brede zin, waaronder arbeidsrecht, handelsrecht, incassozaken en aansprakelijkheidsrecht.

Achterhoek Advocatuur is zowel regionaal (Liemers, Achterhoek, KAN-regio) als internationaal (EUREGIO-naal) actief. Die internationale activiteiten betreffen het bijstaan van buitenlandse cliënten bij het oplossen van Nederlandse juridische vraagstukken.